half-hero
Aktivnosti

Spomenik prirode “Divlja kruška” Postavljanje nove info-table na otoku Braču

U nesposrednoj blizini sunčane elektrane Gornji Humac na otoku Braču nalazi se spomenik prirode “Divlja kruška”. Ovo stablo kruške trnovače ili dugolisne kruške (Pyrus amygdaliformis) zaštićena je kao spomenik prirode 1954.godine. Primjerak je to autohtone divlje kruške relativno velikih dimenzija i starosti (oko 6 m visine, oko 150 godina starosti) te predstavlja ostatak nekadašnjih šuma, koje su ljudskim utjecajima degradirane.

SPOMENIK PRIRODE je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti  geološki, geomorfološki  poput špilje ili jame, hidrološki kao rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta, botanički, zoološki lokalitet i drugo.

Divlja kruška je sastavni element naših izrazito sredozemnih i susjednih područja relativno blage klime. Uzastopnim višegodišnjim djelovanjem čovjeka, nekadašnje su bujne šumske sastojine nestale, a ovo je jedan od rijetkih preostalih primjeraka, jedinstven po svojoj starosti i dimenzijama. Kruška cvate u travnju i svibnju kada daje bijele cvijetiče, a plodovi kiselkastog okusa sazrijevaju u listopadu.

Na lokaciji od 320 metara nadmorske visine na otoku Braču bogata je flora i fauna kraja na kojem se nalazi i sunčana elektrana. Kod Divlje kruške često se može vidjeti leptir “Lastin rep”, a u ljetnim mjesecima ovdje stanuje i Crna udovica. Osim spomenika prirode Divlja kruška na Braču postoje još dva spomenika: stijena “Kolač” zanimljiv geomorfološki fenomen te borić na krovu crkve u Nerežišćima (Pinus Nigra), omiljeni brački motiv na kojeg su stanovnici Nerežića posebno ponosni.

Stijena Koloč, blizina Nerežišća, Brač
Lastin rep
Crna udovica

Na svim svojim lokacijima Encro surađuje s institucijama i lokalnom zajednicom. Suradnja s javnom ustanovom MORE i KRŠ na otoku Braču još je jedan od primjera suradnje u vidu očuvanja okoliša i promicanja zaštićenih područja. Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite i održavanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova.

Sunčana elektrana Gornji Humac, otok Brač


1OO% Obnovljivo