half-hero
Impressum

ENCRO d.o.o., Jurišićeva 1A
HR-10000 Zagreb
T: +385 (0)1 4693 040
IBAN: HR4223600001102550308
MB: 4565533
OIB: 18190475211
MBS 081035856 registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu,
temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cijelosti,
direktor: Iljko Ćurić, Tomislav Ćurković

1OO% Obnovljivo